Kìm ngàm phẳng

Kìm ngàm phẳng kẹp mẫu cho gia công chính xác Germany KS Tools. Chính hãng, đầy đủ COCQ. Liên hệ KS Tools Việt Nam: 0961172212

Xem thêm ↓ Thu gọn ↑

0961 172 212