Thương hiệu

KS Tools Germany (1)

Búa kỹ thuật TITANplus

Búa kỹ thuật vuông, đầu tròn không/phi từ tính TITANplus 100% Germany KS Tools. Chuẩn DIN ISO. Chính hãng, đầy đủ COCQ. Liên hệ KS Tools Việt Nam: 0961172212

Xem thêm ↓ Thu gọn ↑

0961 172 212