Kìm mũi nhọn

Kìm mũi nhọn đầu dài loại từ 6-10 inch, 100% DIN ISO KS Tools Germany. Chính hãng liên bang Đức, đầy đủ COCQ. Liên hệ KS Tools Việt Nam: 0961172212

Xem thêm ↓ Thu gọn ↑

0961 172 212